ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ameda Platinum™

Νοσοκομειακό Θήλαστρο

-Βέλτιστη Αναρρόφηση
-Ψηφιακή λειτουργία LCD
-Προηγμένης Τεχνολογίας

Ameda Elite™

Νοσοκομειακό Θήλαστρο

-Αποτελεσματικό
-Αξιόπιστο
-Προσιτό