Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών 2018

H εταιρία AMEDA πήρε μέρος στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών – Μαιευτών 2018

Τα προϊόντα Ameda ήταν εκεί